Publicerad 8 juli 2022

Vad gäller för kostnader för boende?

Från 1 juli har kommunerna ansvar att ordna boende för massflyktingar enligt fastställda anvisningstal. Kommunerna blir ersatta för detta uppdrag med tre ersättningar:

  1. Kommunen får 10 000 kronor per boendeplats för iordningsställande och avveckling av boendeplatsen enligt anvisningstalet. Ersättningen ska betalas ut efter det att anvisningstalet fastställts och utan att kommunen behöver ansöka.
  2. Kommunen får även en ersättning per anvisad person och dygn. Ersättningen är 300 kronor/dygn för vuxna och 150 kronor/dygn för minderåriga. Det ska täcka kostnader för drift och underhåll, kost och förbrukningsvaror. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott, utan att kommunen behöver ansöka.
  3. Kommunen får också en engångsschablon på 15 000 kronor per mottagen person. Ersättningen ska täcka eventuella kostnader för att anpassa boendet till personer med särskilda behov. Ersättningen betalas ut i efterskott, utan att kommunen behöver ansöka.

Ensamkommande barn

Utöver boendeersättningen får kommunen ersättning för ensamkommande barn som blir myndiga under tillståndsperioden. Ersättningen är 400 kronor per dygn och läggs till de 300 kronor som kommunen får för boende. Ersättningen betalas ut i efterskott, utan att kommunen behöver ansöka. Ensamkommande barn ersätts i övrigt som asylsökande ensamkommande barn, enligt gängse ersättningsregler.

Redovisning av bidragen

De ordinarie ersättningarna från Migrationsverket avseende flyktingverksamheten redovisas i regel som kostnadsersättningar. När det gäller schablonersättningarna om 10 tkr (per iordningställd plats) respektive 15 tkr (per mottagen person) avser dessa ersättningar för iordningställande av platser. Vi bedömer att dessa utgör kostnadsersättningar som redovisas som verksamhetens intäkter i takt med att intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att schablonersättningarna för iordningställda platser samt mottagna personer under 2022 redovisas som en intäkt 2022.

Ersättningen per anvisad person och dygn samt för ensamkommande barn som betalas ut i efterskott redovisas på den månad ersättningen avser.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.