Publicerad 11 mars 2022

Kan kommunen få statlig ersättning för ekonomiskt och annat stöd som eventuellt beviljas till de som flytt från Ukraina? (Uppdaterad 1 juli)

Kommunen har rätt till ersättning för sådant bistånd som lämnats enligt 3 a § tredje stycket LMA, se 23 § LMA. För att få ersättning krävs det att biståndet beslutats enligt LMA.

Kommunen kan inte få ersättning för bistånd som beviljats med stöd av SoL, till exempel i avvaktan på att få registrera ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Kommunen kan inte heller få ersättning i form av den så kallade ”flyktingschablonen” för nyanlända som ska täcka olika kostnader bl.a. för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, eftersom uppehållstillståndet för massflyktingar inte är folkbokföringsgrundande.

För de som anvisas till kommunen av Migrationsverket, se Migrationsverkets hemsida

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.