Publicerad 11 mars 2022

Kan det bli aktuellt för kommunen att ge bistånd enligt SoL till de som flytt från Ukraina? (uppdaterad 1 juli)

De som flytt från Ukraina och som registrerat en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, och har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, inte heller sådant bistånd som behövs för att undgå en akut nödsituation (HFD 2017 ref. 33). Bistånd som kan ges enligt LMA är boende och ekonomiskt stöd. Det är rättsligt oklart om sociala insatser, exempelvis stöd i hemmet, omfattas av LMA eller inte. Se vidare under frågan Vem har ansvar för sociala insatser till de som flytt från Ukraina och har särskilda behov?”

Kommunen får, med stöd av 4 kap. 2 § SoL, bevilja bistånd även om förutsättningarna i 4 kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Sådant bistånd är frivilligt för kommunen.

I väntan på att få registrera ansökan hos Migrationsverket kan det bli aktuellt med bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, se vidare nedan under frågan ”Kan de som flytt från Ukraina ha rätt till bistånd enligt SoL i väntan på att få registrera ansökan hos Migrationsverket”?

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.