Publicerad 6 juli 2022

Har massflyktingar rätt till LSS-insatser? (uppdaterad 6 juli)

Nej, massflyktingar som inte folkbokförs anses inte bosatta i LSS:s mening och har därmed inte rätt till LSS-insatser (16 § LSS).

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR