Publicerad 24 januari 2024

Vad avses med aktualisering (första nyckeltalet)?

Aktualiserade ärenden avser ärenden både inom öppenvård som ger stöd/insatser utan biståndsbeslut såväl som myndighetsutövande verksamhet. Redovisa antal ärenden, inte unika individer.

Aktualisering avser här när socialnämnden får kännedom om en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden. Ansökan om bistånd är den vanligaste formen för aktualisering, men ärenden kan också aktualiseras genom andra verksamheter inom socialtjänsten, polisen eller andra externa parter. Ärendet kan även aktualiseras genom att klienten själv söker stöd i öppenvården.

Lämna in de uppgifter du har möjlighet att ta fram, även om det innebär att ärenden utan biståndsbeslut inte kommer med i statistiken.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.