Publicerad 24 januari 2024

Kan samma ärende förekomma flera år?

Ett ärende kan bara aktualiseras ett år (nyckeltal ett). Ett ärenden kan få insatser under fler än ett år, varför ett ärende i nyckeltal två kan förekomma under mer än ett år. Ett ärende kan bara avslutas under ett år (nyckeltal tre).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.