Publicerad 25 oktober 2023

Är det bara biståndsbedömda insatser som ska rapporteras?

Med insats avses både biståndsbeslutade insatser och icke biståndsbeslutade insatser, oavsett om de utförts i egen regi eller i extern regi på uppdrag av kommunen. Lämna in de uppgifter du har möjlighet att ta fram, även om det innebär att insatser utan beslut inte kommer med i statistiken.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.