Publicerad 11 juni 2021

Anmälan om intresse att delta i SU-Kvinnofrid 2.0

Här kan du anmäla din kommuns intresse att delta i SKR:s projekt för individbaserad systematisk uppföljning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta. Projektet genomförs 1 oktober 2021 – 31 december 2023.

Kommunala verksamheter som arbetar med stöd till våldsutsatta kan delta – både myndighetsutövande verksamheter och utförarverksamheter. Även kommuner som deltog i projektet 2019-2020 är välkomna att anmäla sig.

Genom att anmäla intresse får du under hösten tillgång till projektets digitala samarbetsrum och löpande inbjudningar till handledning, webbinarier och utbildningar.

Anmälan är inte bindande.

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset