Publicerad 19 oktober 2021

SKR på Socialchefsdagarna 2021

Ska du till Socialchefsdagarna i Malmö 24–26 november? SKR finns på plats! Kom och prata med oss i vår monter eller ta del av våra seminarier.

SKR:s monter

Träffa våra handläggare och experter, förkovra dig i vår bokhylla eller bara häng med oss en stund. Du hittar oss i monter 31.

Träff om kunskapsstyrning – vi vill veta vad du tycker!

Tid: 25 november klockan 13.00–13.45
Lokal: E1, plan 1 Malmömässan
Ingen föranmälan behövs

På torsdagen kan du träffa S-KiS ledamöter och ansvariga för kunskapsstyrningen på SKR. Inom vilka områden ska gemensamma satsningarna göras de kommande åren? Och vad tycker du om de satsningar som pågår nu?

S-KiS är förkortningen för Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, den styrgrupp som ser till att kommunernas gemensamma medel för kunskapsstyrning används på bästa sätt till nytta för kommunerna. I styrgruppen finns ledamöter från tre nationella nätverk, däribland socialchefsnätverket.

Det här är S-KiS

Förändringsledning och välfärdsteknik – visning av ny webbutbildning

Tid: 25 november klockan 13.15–13.45
Lokal: K4, plan 2 Malmömässan
Ingen föranmälan behövs

Kompetenscenter välfärdsteknik visar SKR:s nya webbutbildning om förändringsledning vid införande av välfärdsteknik.

Utbildningen: Förändringsledning välfärdsteknik hur gör man?

SKR:s seminarier

Socialchefsdagarna 2021 - hela programmet

Block 1. onsdag 24 november klockan 11.40

Nära vård – samverkan på riktigt och dess effekter att ge trygghet, tjäna tid, medel och arbetsglädje (nr. 2)

Nära vård och omsorg är en lovande utveckling mot bättre samverkan och som ofta riktar sig till målgrupper gemensamma för huvudmännen. Men hur blir samordning möjlig och hur ska den bestå? Hur skapas riktig teamsamverkan och kontinuitet i vården och omsorgen till de mest sjuka? Vilka är vinsterna? Utifrån många år av utvärderingar och kontakter med utvecklingsinitiativ runt om i landet presenteras kunskapsläget var vi står just nu.

Medverkande:
Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård, SKR,
Dag Norén, utvärderare och verksamhetskonsult med fokus på Nära vård, Governo AB.

Insatser för att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd (nr. 3)

Tillsammans med 27 kommuner har SKR de senaste tre åren drivit ett utvecklingsprojekt med mål att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet. Utifrån de deltagande kommunernas arbete har ett antal förbättringskoncept identifierats. Under seminariet berättar Timrå kommun om sina viktigaste erfarenheter och hur de drivit sitt förändringsarbete.

Medverkande:
Johanna Kreicbergs, SKR
Per Överberg, SKR
Pernilla Krasser, enhetschef Timrå kommun

Insatser för våldsutövare – nytt ansvar för kommunerna (nr. 4)

Den 1 augusti 2021 infördes en ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Men vad krävs för att få kvalitet i arbetet med våldsutövare? Vad säger forskning och beprövad erfarenhet? Och hur kan arbetet organiseras i praktiken, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum?

Medverkande:
Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKR
Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Kerstin Nettelblad, verksamhetschef Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg

Block 2. onsdag 24 november klockan 14.00

Yrkesresan – kvalitet i varje möte (nr. 10)

Introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänsten är en ständigt aktuell fråga. I slutet av 2020 erbjöd SKR alla kommuner att ansluta sig till ett nationellt genomförande av Yrkesresan, ett koncept utvecklat av Göteborgsregionen och som rönt stor uppskattning. Satsningen sker i samverkan med de regionala samverkans- och stödstrukturerna RSS, Socialstyrelsen samt deltagande kommuner. Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden i socialtjänsten erbjudas inom ramen för satsningen, den första handlar om Barn och unga.

Medverkande:
Johanna Maxson, projektledare för Yrkesresan, SKR
Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen
Annika Öquist, enhetschef, Socialstyrelsen
Saera Khan, verksamhetsutvecklare, Skånes Kommuner

Block 3. torsdag 25 november klockan 11.30

Framtidens vård och omsorg för personer med missbruk och beroende (nr 16)

Samsjuklighetsutredningen ska snart lämna sitt slutbetänkande. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag om hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman och flera delar som rör samarbete och samverkan. Regeringens särskilde utredare presenterar arbetet, och SKR (som samarbetet med utredningen kring kartläggningsarbetet) ger en nationell lägesbild av vården och omsorgen för personer med missbruk och beroendeproblematik. Även goda exempel lyfts.

Medverkande:
Anders Printz , regeringens särskilde utredare
Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare SKR

Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten? (nr. 18)

Digitaliseringen är en förutsättning för att lösa de demografiska utmaningar som hälsa, vård och omsorg står inför. Inera och SKR samverkar för att underlätta socialtjänstens arbete med digitalisering, till exempel automatisk överföring av information till kvalitetsregister, visa journalen på nätet, nationell patientöversikt samt rådgivningsstöd.

Andra frågor som lyfts i seminariet är bland annat hur välfärdens digitala infrastruktur ska utvecklas, hur socialtjänsten ska kunna få tillgång till moderna verksamhetssystem och vilket stöd kommunerna kan få av SKR:s Kompetenscenter välfärdteknik.

Medverkande:
Karin Bengtsson och Börje Shameti Lewin, strateger Inera
Patrik Sundström, CDO SKR
Marta Nannskog, projektledare SKR
Eva Sahlén, samordnare SKR

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.