Publicerad 31 mars 2021

Kontaktuppgifter för regionala samverkans- och stödstrukturer

Varje län har en funktion inom samverkans- och stödstrukturer på regionala nivån. Vill du veta mer om utvecklingen av evidensbaserad praktik så finns en eller flera kontakter inom din region.

RSS SKR

rss@skr.se

De personer och verksamheter som ingår i de regionala stödstrukturerna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling och som en dialogpartner mellan kommunal och nationell nivå. Deras gemensamma uppdrag är att bidra till att stabila och långsiktigt, hållbara strukturer kommer på plats i varje län/region.

RSS Blekinge län

Birgitta Nilsson, FoU-strateg
Region Blekingebirgitta-a.nilsson@regionblekinge.se

RSS Dalarnas län

Tanja Mårtensson
Region Dalarna, Hälsa och välfärdtanja.martensson@regiondalarna.se

RSS Gotlands län

rssgotland@gotland.se

RSS Gävleborgs län

Emelie Printz
Frida Andersson

RSS@regiongavleborg.se

RSS Hallands län

rss@regionhalland.se

RSS Jämtlands län/Härjedalen

rss@regionjh.se

RSS Jönköpings län

regionalastodstrukturer@rjl.se

RSS Kalmar län

Sofia Wermelin
Kommunförbundet Kalmar län
sofia.wermelin@kfkl.se

RSS Kronobergs län

rss@kronoberg.se

RSS Norrbottens län

rss-norrbotten@kfbd.se

RSS Skåne län

rss@arende.skaneskommuner.se

RSS Stockholms län

rss-stockholmslan@storsthlm.se

RSS Sörmlands län

rss@regionsormland.se

RSS Uppsala län

rssuppsalalan@regionuppsala.se

RSS Värmlands län

Anna Gund, Föreståndare
FoU Välfärd Värmland, Karlstad Universitet
anna.gund@kau.se

RSS Västerbottens län

rssvasterbotten@regionvasterbotten.se

RSS Västernorrlands län

rss@kfvn.se

RSS Västmanlands län

Region Västmanland
rss@regionvastmanland.se

RSS Västra Götalands län

Västra Götalands län består av fyra samverkans- och stödstrukturer på delregional nivå och en på regional nivå.

Fyrbodal

rss@fyrbodal.se

Boråsregionen

rss@borasregionen.se

GR/Göteborgsregionen

rss@goteborgsregionen.se

Skaraborg

rss@skaraborg.se

VästKom (samordningsförbund)

Anneli Assmundson Bjerde, Utvecklingsstrateg
Västkom, Kommunalförbundens samorganisationrss@vastkom.se

Västra Götalandsregionen/hälso- och sjukvård

Kerstin Hinz
Västra Götalandsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

RSS Örebro län

rss@regionorebrolan.se

RSS Östergötlands län

Camilla Salomonsson, Länssamordnare vård och omsorg

camilla.m.salomonsson@linkoping.se

Region Östergötland

camilla.m.salomonsson@linkoping.se

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset