Publicerad 6 april 2021

Nationella nätverk med regionala representanter

Nätverken är forum för samverkan, stöd och lärande mellan regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), kommuner och nationell nivå. SKR samordnar nätverken som utgör ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Den regionala nivån ger, genom regional samverkans- och stödstrukturerna, (RSS) på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur genom till exempel praktiskt verksamhetsstöd till kommunerna. De är också ett viktigt nav i dialogen såväl mellan länen som mellan nationell och lokal nivå.

Nätverkens representanter består av personer som har uppdrag av respektive RSS. Nätverken träffas cirka fyra gånger per år.

Representanterna i nätverket:

  • Har en fast plats och representerar sitt län. Nätverken eftersträvar personkontinuitet.
  • Arbeta med den/de frågor som respektive län/region bestämt utifrån de prioriterade frågor som Socialchefsnätverket och Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beslutar att nätverket ska arbeta med under året.
  • Har möjlighet att ingå i arbetsgrupper som ger möjlighet till förankring av de prioriterade frågorna nationellt och lokalt.
  • Kan vid behov medverka i kartläggningar i länet för att bidra till sammanställning av angelägna frågor där det finns behov av att få en nationell bild.
  • Ansvarar för att sprida och förankra principiellt viktig information till kommunerna och föra upp motsvarande till den nationella nivån.

Nationella nätverk

De nationella nätverken som samlar regionala representanter finns inom följande områden:

Nationella nätverket för barn och unga

Kontaktpersoner på SKR är: Marta Nannskog och Mikael Mattsson Flink

Kontaktpersoner i länen för regionala utvecklingsledare barn och unga

Nationella nätverket för digitalisering inom socialtjänst

Kontaktpersoner på SKR: Karin Bengtsson (1 februari 2021 till 31 januari 2022) och Helena Henningson

Nationella nätverket för funktionshinder

Kontaktpersoner på SKR: Anna Thomson

Nationella nätverket för missbruk och beroende (BIRK)

Kontaktpersoner på SKR: Zophia Mellgren och Mikael Malm

Nationella nätverket för regionalt stöd till uppföljning och analys

Kontaktperson på SKR: Malin Michel och Mia Ledwith

Nationella nätverket för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kontaktpersoner på SKR: Helena Henningson och Ulrika Lifvakt

Nationella nätverket för kvinnofrid

Kontaktperson på SKR: Sofie Tenser 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset