Publicerad 17 december 2021

Vad gäller för sjuklöner för personliga assistenter från december 2021 till mars 2022?

Från december 2021 till sista mars 2022 ger staten (Försäkringskassan) ersättning för högre sjuklönekostnader än normalt. SKR föreslår att kommunerna hanterar sjuklöner för personliga assistenter på följande sätt:

Kommunen begär in dokument kring sjuklöner från företaget som vanligt. Kommunen ska bara betala ut den del av sjuklönekostnaden som Försäkringskassan inte ersätter. Den delen ingår inte i kommunens sjuklönekostnad som redovisas i arbetsgivarens deklaration.

Företaget redovisar sin totala lönesumma (för hela företaget) och gör en uträkning av den sjuklönekostnaden som företaget fakturerar kommunen. Uträkningen görs enligt den procentfördelning som regeringen bestämt (se tabell nedan).

Merkostnader så som kollektivavtalad semesterersättning och kollektivavtalade sociala avgifter ersätts som vanligt av kommunen.

Coronaviruset - det här gäller, Försäkringskassan

Procentfördelning sjuklönekostnad

Lönesumma under månaden

Sjuklönekostnaden ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma

högst 250 000

0,35%

250 000-500 000

0,63%

500 000-1000 000

0,77%

1 000 000-1 667 000

0,86%

Över 1 667 000

1,07%

Exempel 1

Ett mindre företag med 100 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

Exempel 2

Ett företag med 700 000 kr i månatlig lönesumma fakturerar kommunen 5 390 kronor i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten.

Exempel 3

Ett företag som är verksamt i tre kommuner har 2 000 000 kr i månatlig lönesumma. Deras totala sjuklönesumma uppgår till 42 800 kr, varav staten tar 21 400 kr och resterande ersätts av kommunerna. 50% av företagets sjuklönekostnader ska i det aktuella fallet ersättas av kommunerna. Sjuklönesummorna för respektive kommun är:

  • Kommun A: 20 000 – Företaget ersätts med 20 000*0,5 = 10 000 kr.
  • Kommun B: 15 000 - Företaget ersätts med 15 000*0,5 = 7 500 kr.
  • Kommun C: 7 800 - Företaget ersätts med 7 800*0,5 = 3 900 kr.

Respektive kommun behöver få information om företagets sjuklönekostnader i sin kommun, företagets totala sjuklönekostnader samt totala lönekostnader. Uppgifter om sjuklönekostnader för övriga kommuner behövs inte.

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.