Publicerad 22 april 2021

Trygghetslarm

De trygghetslarm som funnits i Sverige är till största delen uppbyggda på analog teknik. Nu genomförs ett omfattande arbete med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik. SKR stödjer och vägleder det arbete som teknikskiftet innebär.

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster. Teknikskiftet kommer att öka tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för brukare, anhöriga, vårdpersonal och det betyder också ökad möjlighet att kunna bo kvar hemma.

Ramavtal för upphandling av trygghetslarm

SKR:s dotterbolag Adda (tidigare SKL Kommentus) arbetar för att upphandla ett nytt ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning. Det färdiga ramavtalet ska ersätta "Trygghetslarm och larmmottagning 2015" som löpte ut 17 oktober 2020.

På grund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning senaste tiden och de många frågor som uppstått med anledning av det, dröjer avtalstecknandet för det nya ramavtalet för trygghetslarm. En utredning pågår och beräknas vara klar senare delen av kvartal 1 2021. Under tiden som utredningen pågår finns det tillfälliga ramavtal att göra avrop ifrån.

Ny upphandling av avtal för trygghetslarm och larmmottagning, Adda

Tillfälliga ramavtal för trygghetslarm, Adda

Vägledning och checklista – Trygghetslarm

SKR:s vägledning med bilagor förklarar varför ett teknikskifte till digitala trygghetslarm måste ske och vad som behöver göras för att trygghetslarmen ska fungera även i morgon.

Vägledning och Checklista Trygghetslarm – kommunal e-hälsa (PDF)

Bilaga 1 – Val av Kommunikationslösning (PDF)

Bilaga 2 – Nyttokalkyl (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset