Publicerad 1 april 2021

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare.

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling.

För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna.

Vägledning – upphandling av välfärdsteknik 3.0

Synpunkter på vägledningen

Beställarnätverk välfärdsteknik vill gärna ha synpunkter på innehållet i vägledningen.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset