Publicerad 17 mars 2021

Välfärdsteknik inom social omsorg

Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet. Det ger större frihet och självständighet.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger ett mervärde för den enskilde individen.

Välfärd 2.0

Enligt Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKR, handlar välfärdsteknik mindre om teknik och mer om att utveckla nya arbetssätt och om att se hur tekniken kan användas. Nya arbetssätt är en bärande del i att klara av framtidens utmaningar. I sina kontakter med kommuner och regioner ser Patrik Sundström många positiva utvecklingstendenser – svårigheten är att få spridning för det som fungerar bra, så att inte alla kommuner behöver gå igenom samma utvecklingsresa. En av SKR:s viktigaste uppgifter är därför att vara en arena för erfarenhetsspridning, och att föra diskussioner med staten för att till exempel undanröja hinder och regler som motverkar utvecklingen.

I filmen utvecklar Patrik Sundström varför användningen av välfärdsteknik kommer att ge en välfärd 2.0.

SKR:s roll

SKR är en av flera parter som arbetar med att införa välfärdsteknik i samhället. I uppdraget ingår att stödja kommuner i att utveckla socialtjänstens verksamheter med hjälp av digitalisering.

Fler aktörer som arbetar med välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset