Publicerad 31 mars 2021

Utvärdera socialtjänstens digitalisering

LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Verktyget är ett stöd för förvaltnings- och verksamhetschefer att fokusera på rätt saker samt att prioritera insatser och aktiviteter.

Verktyget ska ge kommunerna stöd till fortsatt utveckling. Det konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Resultatet efter genomförd utvärdering är en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Verktyget för LIKA-socialtjänsten

Om verktyget LIKA Socialtjänst

LIKA Socialtjänst, består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Förvaltnings- eller verksamhetschef gör en självskattning och får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan utifrån det. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget samlar indikatorer inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet blir en temperaturmätare på hur kommunens socialtjänst ligger till i digitaliseringsarbetet. I verktyget finns även konkreta tips på åtgärder och aktiviteter för att öka digitaliseringen.

Inspirationsfilm om LIKA Socialtjänst

I samband med att version 3.0 av LIKA socialtjänst har lanserats har en kort inspirationsfilm tagits fram om hur verktyget kan användas på en lokal och regional nivå.

Filmen är ca 7 minuter lång.

Workshops om LIKA Socialtjänst

SKR erbjuder två workshopstillfällen för att kunna få mer praktiskt stöd i hur man kan använda LIKA socialtjänst.

Tillfälle 1: 17 mars kl. 13:00-16:00

Fokus på förberedelsearbete, planering och genomförande.

Tillfälle 2: 28 april kl. 13:00-16:00

Här går vi igenom vad som krävs vid analys, prioritering och uppföljning

Workshop Utvärdering och utveckling digitalisering i socialtjänsten

Socialstyrelsens webbverktyg E-hälsa

Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att jämföra utvecklingen av e-hälsa och digital välfärdsteknik i Sveriges kommuner. Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten.

Webbverktyget E-hälsa, Socialstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset