Publicerad 31 oktober 2022

Karlstad vill bredda utbudet av service via digitala tjänster

Karlstad kommun vill leverera modern, god och nära äldreomsorg och då behöver verksamhet och service gå hand i hand med utveckling av de tjänster som levereras. I projektet modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering kommer kommunen att dela med sig av tidigare och kommande erfarenheter.

I Karlstads kommun bor det drygt 94 000 personer varav cirka 19 000 är 65 år eller äldre. Av dessa får cirka 5 000 personer på olika sätt stöd av kommunen. Tack vare tidigare projekt har Karlstads kommun lagt en god grund för att bygga vidare och ta nästa steg i digitaliseringen av äldreomsorgen.

I filmen berättar utvecklingschefen inom vård- och omsorgsförvaltningen Marie Johansson om arbetet med att utveckla äldreomsorgens digitalisering. Filmen har producerats av Karlstad kommun. Längd 1.30 minuter.

Karlstads kommun om att utveckla äldreomsorgen

-I modellkommunarbetet kommer vi bland annat arbeta personcentrerat. Detta genom exempelvis operativa enhetsteam som kommer kunna ta med sig erfarenhet från våra kunder och befintlig teknik för att föreslå nya smarta och trygga lösningar för våra äldre, säger Marie Johansson, utvecklingschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Förbereda inför kommande utmaningar

Karlstad kommun menar att utifrån kommunens och rikets demografiska utveckling kommer säker, innovativ och kvalitativ digital välfärdsteknik vara en förutsättning för att möta de kommande årens utmaningar och behov.

‑ Äldreomsorgen står inför stora utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. I och med detta är det viktigt att vi är förberedda med digitala lösningar som kan hjälpa människor att fortsätta vara självständiga, då kan vi ge stöd och hjälpa till människor som verkligen behöver den, säger Marie Johansson.

Många satsningar som skapar en helhet

Karlstad har tidigare deltagit i ett Interreg-projekt där totalt 18 delprojekt genomfördes. Nu när Karlstad har blivit utsedd till modellkommun kommer många spännande och viktiga satsningar att göras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.