Publicerad 1 november 2022

Utveckla äldreomsorgen genom digitala lösningar - Kalmar

För Kalmar kommun är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra verksamheterna och öka kvalitén för vård-och omsorgstagarna. Kommunen strävar också efter att använda moderna arbetssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

I Kalmar kommun bor drygt 70 000 personer, ungefär 14 000 av kommunens invånare är 65 år eller äldre. Cirka 2000 personer i kommunen har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen gör en kort sammanfattning av digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen. Filmen har producerats av Kalmar kommun. Längd 1.30 minuter.

Kalmar utvecklar äldreomsorgen genom digitala lösningar

Digitalisera i äldreomsorgen viktigt av flera anledningar

För Kalmar kommun är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra verksamheten och öka kvaliteten för våra vård- och omsorgstagare. Genom detta kan också omsorgstagarnas självständighet öka.

– Alla vill kunna bo hemma så länge som möjligt, det bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet. Genom att använda välfärdsteknik rustar vi för eventuellt kommande personalbrist liksom att vara en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis kan en läkemedelsrobot möjliggöra en omfördelning av vissa arbetsuppgifter så att personal i större utsträckning kan utföra avancerade vård- och omsorgsuppgifter, säger Mattias Ask.

Pågående projekt

I Kalmar har vi ett flertal pågående projekt för implementering av välfärdsteknik. Bland dessa kan nämnas:

  • Digitala samtal för säker digital kommunikation mellan USK och SSK. I stället för att SSK ska komma ut på plats möjliggör tjänsten att USK kan kontakta SSK och via mobilkamera fråga om rådgivning. På sikt kommer tjänsten även att användas för vårdmöten mellan personal.
  • Test av sensorer för tillsyn och falldetektion. Under våren 2022 avslutades ett test med sensorer vilket föll väl ut. Inför kommande upphandling 2023 tar vi med oss lärdomar och erfarenheter för att kunna hitta en produkt som både personal och omsorgstagare är nöjda med.
  • Läkemedelsrobotar ska användas i högre grad. Idag har vi ett 20-tal ute i verksamheten men förhoppningen är att öka detta markant. Nyttan är stor för del omsorgstagare som har dessa och vi ser att det också sparar tid för personalen.
  • Vi har fyra digitaliseringscoacher som jobbar 50% med att vara ute i verksamheten och kunna svara på medarbetares frågor och funderingar kring teknik. De är ett uppskattat stöd som finns just där personalen är, fysiskt, vilket möjliggör bra dialoger. Flera gånger har rutiner och processer uppdaterats med vad dessa har sett ute i verksamheten så det är lärdomar och båda hållen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.