Publicerad 31 oktober 2022

Grästorp gör det roligt och enkelt – helt enkelt!

Grästorps kommun vill göra det enkelt att använda digitala verktyg och välfärdsteknik. Det ska vara möjligt för medborgare, medledare och omsorgstagare att känna trygghet i digitaliseringen, att det är till nytta och underlättar i vardagen.

Grästorp är en landsbygdskommun mitt i Västra Götaland med 5700 invånare. Hälften bor i centralorten och övriga på landsbygden. Befolkningssiffrorna är vikande, andelen äldre ökar. Var fjärde invånare är över 65, och av dessa är var fjärde mer än 80 år.

Socialchef Hans Ekenskär berättar själv kort om digitaliseringsarbetet i Grästorps kommun. Längd: 2 minuter.

Grästorp vill göra det enkelt att använda digitala verktyg och välfärdstjänster

Enkelhet handlar ofta om att se potentialen i och använda det som redan finns, att dela goda exempel med varandra, samt att våga ta språnget och inte bara tänka utanför boxen utan också göra utanför boxen.

Dock kan det vara lättare sagt än gjort. Digitalisering och välfärdsteknik är en avgörande och viktig satsning i de demografiska utmaningarna och på stort allvar. Hur kan då detta bli roligt och enkelt? Det gör kommunen genom att inspirera och skapa mod i verksamheten. Receptet är att ha kul, våga göra misstag, provtänka tillsammans och lära av varandra.

Grästorps kommun har kommit en bra bit när det gäller att ändra på sättet att tänka, från ”Vi måste” till att tänka ”Vi vill”. Detta har gjort att kommunen kommit ganska långt på flera områden inom digitalisering och välfärdsteknik. En av de viktigaste framgångsfaktorer är just kommunens arbetssätt, som ständigt fortsätter att utvecklas men som Grästorp också vill sprida till andra kommuner.

‑Vi är både glada och stolta över att ha blivit utsedda till modellkommun. Vi kommer som alltid ge järnet och nyfiket fortsätta lära, utvecklas och dela med oss, avslutar socialchef Hans Ekenskär.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.