Publicerad 11 mars 2021

Borås stad vågar tänka nytt

Vill kommuner få seniorer som är självständiga och senarelägga deras inträde till äldreomsorgen? Då är det viktigt att satsa på hälsofrämjande aktiviteter med digital teknik i fokus. Borås inspirerar andra kommuner till ett nytänkande som leder till större självständighet för våra seniorer. 

Digitalt utanförskap är vanligt bland seniorer i Sverige. Genom den här filmen vill Borås inspirera andra kommuner till att jobba med hälsofrämjande satsningar som tar itu med digitalt utanförskap för våra äldre.

Madelene Alfinsson och Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen i Borås stad berättar om arbetet. Filmen har producerats av Borås Stad. Längd 1.50 minuter.

Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Då äldreomsorgen står inför framtida demografiska utmaningar ser Borås Stad det här arbetssättet som en framgångsfaktor och vikten av att våga tänka nytt.

‑ Om användningen av teknik ökar kommer våra seniorer i större utsträckning att få ett självständigt liv. Dessutom kan vi, som kommun, förskjuta inträdet till äldreomsorgen. När de äldre väl behöver vår hjälp är de redan trygga med tekniken och kan då fortsätta använda det i större utsträckning. Slutligen kan även personalen känna sig trygga med att använda tekniken, säger Lena Dahlberg och Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik.

En målbild är att välfärdsteknik ska vara lika självklart som att emot en rullstol som hjälpmedel. Självklart vill Borås kommun inte att välfärdstekniken ska ersätta personlig kontakt utan vara ett komplement så att personalen kan arbeta där de behövs som mest.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.