Publicerad 17 mars 2021

Förstudie om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden

Sedan 2019 pågår ett arbeta med att utreda kommunernas behov och förutsättningar att finnas på 1177 Vårdguiden. SKR tillsammans med kommunrepresentanter medverkar i arbetet.

1177 Vårdguiden erbjuder råd, information och e-tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt för att kunna ge sjukvårdsrådgivning, vägledning om vart man ska vända sig i vården samt för att kunna ta del av information om stöd, behandlingar och rättigheter.

Socialtjänsten har lyft behovet av att utreda om 1177 Vårdguiden kan utökas och utformas till att omfatta även socialtjänstens områden och behov. Det skulle kunna vara en ingång för både brukare och professionella, där kunskap och tjänster från landets alla anslutna kommuner skulle kunna samlas. Ett första steg är att undersöka vilka behov socialtjänsten har av en gemensam ingång och vilka delar samt tjänster av 1177 som redan idag skulle kunna användas av socialtjänstens verksamheter. Arbetet kommer att pågå under 2020.

Kommunerna i 1177 Vårdguiden, Ineras webbplats

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset