Publicerad 17 mars 2021

Digitaliseringsinsatser inom socialtjänsten

Med digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik socialtjänst och använda resurserna mer effektivt. SKR bedriver därför olika utvecklingsarbeten för att stödja utvecklingen av digitalisering i kommunerna.

Kostnader för socialtjänstens digitalisering

En första beräkning om vad det kostar socialtjänsten att investera i digitala lösningar är framtagen. Kartläggningen visar tydligt på behovet av att kommuner och staten behöver samlas för att göra gemensamma prioriteringar.

Kostnader för socialtjänstens digitalisering

SKR:s arbete för nationella Yrkesresor

Göteborgsregionen GR har arbetat fram ”Yrkesresan”, vilket är ett gemensamt program för introduktion och kompetensutveckling för personal inom socialtjänsten. SKR har utrett möjligheten att använda programmet nationellt med lansering under 2021 och nu erbjuds alla kommuner att ansluta sig till Yrkesresan.

SKR:s arbete för nationella Yrkesresor

Viewpoint – digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Under 2019-2020 pågick ett pilottest i åtta kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, Viewpoint, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Erfarenheterna visar att den här typen av digitala verktyg är positiv för att öka barnets delaktighet men att det krävs att inarbeta nya arbetssätt.

Viewpoint - digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Säker digital kommunikation

Idag sker informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträckte sig från 2017 till 2020. Arbetet kommer att fortsätta även under 2021.

Säker digital kommunikation, SKR

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset