Publicerad 18 mars 2021

Sekretess och GDPR inom socialtjänst, frågor och svar

Vanliga frågor kring sekretess och GDPR inom socialtjänsten.

 • Om sekretessuppgifter läcker ut - innebära det skadeståndsansvar?

  Fråga: Om socialtjänsten brister i sin myndighetsutövning att sekretessuppgifter kommer i orätta händer till exempel genom att brev/utredning skickas till fel person. Kan händelsen innebära skadeståndsansvar?

  Svar: Ja, skadestånd enligt dataskyddsförordningen kan aktualiseras, liksom enligt skadeståndslagen. Den som bryter mot sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser som är lagstadgade kan dessutom dömas till brottet Brott mot tystnadsplikt som har böter eller fängelse i straffskalan.

  En av de grundläggande dataskyddsprinciperna är kravet på laglighet (art. 5), att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig enligt dataskyddsförordningen, SoLPUL etcetera, men också enligt annan lagstiftning. Inom socialtjänsten aktualiseras sekretess som regleras närmare i offentlighets- och sekretesslagen när det gäller offentligt anställd personal, och tystnadsplikt enligt SoL när det gäller personal hos privata utförare. Sekretess och tystnadspliktsbestämmelser ska ses som ett integritetshöjande regelverk som kompletterar dataskyddsförordningens bestämmelser om skydd av personuppgifter.

 • Vad säger GDPR när det gäller menprövning?

  Enkelt uttryck betraktar GDPR annan lagstiftning om sekretess och tystnadsplikt som en integritetshöjande skyddsåtgärd. Sådan nationell reglering uppmuntras i förordningen.

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset