Publicerad 18 mars 2021

Registerförteckning, frågor och svar

Vanliga frågor om registerförteckning.

 • Vilken rättslig grund bör vi ange i registerförteckningen?

  Fråga: Vilken rättslig grund bör vi ange i de registerförteckningar vi ska upprätta? Är det till exempel myndighetsutövning vi ska ange som grund eller är det SoLPuL som ska anges?

  Svar: Socialtjänsten laborerar med ett flertal rättsliga grunder i kärnverksamheten. Några exempel är: uppgifter av allmänt intresse, rättslig skyldighet och myndighetsutövning (art. 6.1 c och e) beroende på typ av ärende/insats. Vidare vad gäller behandling av känsliga personuppgifter inom socialtjänsten är de rättsliga grunderna i art. 9.2 g (viktigt allmänt intresse) och h (social omsorg).

  Dessutom kräver dataskyddsförordningen lagstadgad tystnadsplikt som rättslig grund för hantering av känsliga personuppgifter för ändamålet social omsorg (art. 9.3 jämförd med offentlighet- och sekretesslagen samt SoL). Och slutligen (eftersom behandling av känsliga personuppgifter för ett viktigt allmänt intresse och social omsorg enligt dataskyddsförordningen kräver stöd i nationell rätt) finns det lagliga stödet också i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

 • Hur fyller jag i registerförteckningen och vilken nivå är lagom?

  Fråga: Vilken "nivå" bör jag lägga de olika registreringarna i registerförteckningen på? Är det tillräckligt att exempelvis lägga in "Placeringar av barn enligt SoL" eller måste man göra en registreringar för varje enskild placering?

  Svar: Det räcker att ange typ av personuppgiftsbehandling. Du ger ett bra exempel – placering av barn enligt SoL.

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset