Publicerad 18 mars 2021

Registerförteckning, frågor och svar

Vanliga frågor om registerförteckning.

 • Vilken rättslig grund bör vi ange i registerförteckningen?

  Fråga: Vilken rättslig grund bör vi ange i de registerförteckningar vi ska upprätta? Är det till exempel myndighetsutövning vi ska ange som grund eller är det SoLPuL som ska anges?

  Svar: Socialtjänsten laborerar med ett flertal rättsliga grunder i kärnverksamheten. Några exempel är: uppgifter av allmänt intresse, rättslig skyldighet och myndighetsutövning (art. 6.1 c och e) beroende på typ av ärende/insats. Vidare vad gäller behandling av känsliga personuppgifter inom socialtjänsten är de rättsliga grunderna i art. 9.2 g (viktigt allmänt intresse) och h (social omsorg).

  Dessutom kräver dataskyddsförordningen lagstadgad tystnadsplikt som rättslig grund för hantering av känsliga personuppgifter för ändamålet social omsorg (art. 9.3 jämförd med offentlighet- och sekretesslagen samt SoL). Och slutligen (eftersom behandling av känsliga personuppgifter för ett viktigt allmänt intresse och social omsorg enligt dataskyddsförordningen kräver stöd i nationell rätt) finns det lagliga stödet också i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

 • Hur fyller jag i registerförteckningen och vilken nivå är lagom?

  Fråga: Vilken "nivå" bör jag lägga de olika registreringarna i registerförteckningen på? Är det tillräckligt att exempelvis lägga in "Placeringar av barn enligt SoL" eller måste man göra en registreringar för varje enskild placering?

  Svar: Det räcker att ange typ av personuppgiftsbehandling. Du ger ett bra exempel – placering av barn enligt SoL.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset