Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Vad menas med transparens mot registrerade?

Fråga: Vad menas med att man inte måste informera personen om personen redan förfogar över informationen? Vad avses med informationen? Informationen om sig själv eller information om att behandling sker?

Svar: Transparens mot registrerade är en grundläggande dataskyddsprincip som kommer till uttryck i dataskyddsförordningen (art. 5). Den kommer också till uttryck som en rättighet i art. 13 och 14. Brukare inom socialtjänsten har helt enkelt en rätt att få information om den behandling som förekommer inom socialnämnden (eller hos en privat utförare).

Var och en har här en skyldighet att informera om personuppgiftsbehandlingen. Vad man ska informera om framgår av art. 13 respektive 14. Informationen ska som huvudregel ske skriftlig eller om det är lämpligt på annat sätt, inklusive elektronisk form.

Det finns också undantag. Exempelvis om du samlar in uppgifter direkt från den registrerade, då undslipper till exempel socialnämnden sin informationsskyldighet om den registrerade redan känner till personuppgiftsbehandlingen.

Även om du har samlat in uppgifter från tredje part, till exempel en vårdgivare i samband med en SIP, då behöver du inte heller informera den registrerade om denne sitter med vid samordningsmötet. Eller om det skulle innebära en oproportionerlig arbetsinsats att informera eller om det är omöjligt att informera.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset