Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Vad gäller personuppgifter i löptext?

Fråga: Vad är sagt om alla personuppgifter som finns i löptext och hur man ska göra för att hitta dessa vid ev begäran om att få ta del av sina personuppgifter? Ska man registrera alla personuppgifter som finns i löptext för att göra personuppgifterna sökbara?

Svar: Finns uppgifter i löpande text ska den registrerade få en kopia på dem.

Det finns dock undantag från skyldigheten att utge registerutdrag, till exempel avseende minnesanteckningar samt om utlämnandet inverkar menligt på andras rättigheter och friheter och om begäran är orimlig (art. 12.5). Det sistnämnda kan aktualiseras för personuppgifter i löpande text.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset