Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Handlingar som inte kan kopplas till ett ärende eller person

Fråga: Hur ska vi hantera de handlingar som kommer in till oss och som inte kan kopplas till ett ärende/person? Vi har idag en pärm där handlingarna sätts in i kronologisk ordning.

Svar: Det rör sig fortfarande om personuppgifter. Handlar det dock om lösblad i en pärm så omfattas dessa uppgifter inte av dataskyddsförordningen eller SoLPUL.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset