Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Behandla personuppgifter vid brott

Fråga: Hur kopplas bidragsbrott till brottsdirektivet? Hur ska jag tänka kring detta med personuppgiftsansvarig (PU) om en klient misstänks för bidragsbrott vid ansökan om försörjningsstöd?

Hur ska misstanken kommuniceras till andra eventuellt berörda myndigheter så som Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen bland annat?

Svar: SoLPUL lägger inga hinder för att behandla personuppgifter om brott. Sådana uppgifter får behandlas med stöd av GDPR.

Brottsdatalagen är tillämplig på brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling. Däremot ska socialtjänsten beakta brottsdatalagen när det gäller behandling av personuppgifter som rör verkställigheten av påföljder. Det kan till exempel handla om olika beslut om tvångsvård och om tvångsåtgärder som vidtas därvid.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset