Publicerad 16 mars 2021

Dataskyddsförordningen GDPR för socialtjänst

SKR jobbar aktivt med att tolka vad den nya dataskyddsförordningen innebär praktiskt för socialtjänsten.

Vanliga frågor och svar om GDPR

Här samlas vanliga frågor och svar som rör socialtjänsten och GDPR.

Frågorna och svaren är indelade i flera kategorier:

Behandla personuppgifter

Incidentrapportering

Personuppgiftsbiträdesavtal

Radering och rättelse

Registerförteckning

Registerutdrag

Samtycke för att behandla personuppgifter

Sekretess och GDPR

SMS och e-post

SoLPUL och GDPR

Övriga frågor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset