Publicerad 16 mars 2021

Nyckeltal för barn och unga

SKR har tagit fram en vägledning som innehåller 20 nyckeltal som representerar olika aspekter av barn och ungas situation utifrån flera verksamhetsområden i kommunen. Den kan användas i kommunernas utvecklingsarbete för att främja barn och ungas välfärd.

Vägledningen presenterar 20 nyckeltal som beskriver olika aspekter av barn och ungas situation gällande utbildning, fritid, insatser från socialtjänsten och socialt utanförskap. Vägledningen riktar sig till beslutsfattare inom politik, förvaltning och verksamheter i landets kommuner.

Syftet är att den ska ge stöd och inspiration till att använda verksamhetsövergripande statistik om barn och ungas förutsättningar och villkor i kommunernas utvecklingsarbete för att främja barn och ungas välfärd.

Nyckeltal för barn och unga - Vägledning för att förbättra barn och ungas situation (PDF) Pdf, 1 MB.

Använda nyckeltalen

Varje enskild kommuns nyckeltal och den senaste statistiken finns tillgänglig i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Nyckeltalen uppdateras i Kolada löpande under året.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Nyckeltalen

 1. Barn som har föräldrar med högst grundskoleutbildning
 2. Barn i ekonomiskt utsatta familjer
 3. Barn som har minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning
 4. Barn som lever i en familj med minst en långtidsarbetslös förälder
 5. Nyinvandrade elever i årskurs 9
 6. Antal verkställda vräkningar som berör barn
 7. Barn 1-5 år inskrivna i förskola
 8. (nyckeltal 8 och 9) Elever i årskurs 5 respektive 8 som känner sig trygga i skolan
 9. (nyckeltal 8 och 9) Elever i årskurs 5 respektive 8 som känner sig trygga i skolan
 10. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
 11. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
 12. Gymnasieelever med examen inom 3 år hos kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde. Hur ser barn och ungas fritidssituation ut?
 13. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år
 14. Elever som deltar i musik- eller kulturskola, 7-15 år
 15. Barnbokslån i kommunala bibliotek
  Hur ser behovet av insatser från socialtjänsten ut?
 16. Individuellt biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga 0–20 år
 17. Barn och unga 0–20 år placerade på institution eller i familjehem
 18. Barn och unga 0-22 år med insatser enligt LSS .
  Hur ser det sociala utanförskapet ut bland barn och unga?
 19. Ungdomar 15-17 år lagförda för brott
 20. Unga 17-24 år som varken studerar eller arbetar

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mia Ledwith
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset