Publicerad 10 februari 2022

E-tjänst för prioritering av familjehem i Sverige

E-tjänsten ”FamiljehemSverige” tar emot och prioriterar intresseanmälningar till kommuner från privatpersoner som vill bli familjehem.

E-tjänsten består av ett självtest och ett formulär för intresseanmälan som fylls i av intresserad privatperson. Med hjälp av frågorna i självtestet får besökaren en inblick i vad som förväntas av den som vill bli familjehemsförälder. Självtestet har tagits fram eftersom kunskapen om vad det innebär att vara familjehem generellt sett är låg.

E-tjänsten Familjehemsverige

Underlättar bedömningen

Efter att frågorna i intresseanmälan har besvarats skickas de, via en säker kommunikationsplattform (SecureMailbox), till den kommun som privatpersonen väljer. Svaren värderas utifrån den sökandes engagemang och livssituation. Allt för att underlätta den initiala bedömningen och sorteringen av inkommande intresseanmälningar.

Mer information om tjänsten

Är ni som kommun intresserade av att delta i arbetet med e-tjänsten? Kontakta oss via familjehemsverige@skr.se

Information om tjänsten och dess utveckling

Bakgrund

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa som tagit fram tjänsten är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och Regioner.

Informationsansvarig

  • Sofie Johansson

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR