Publicerad 25 mars 2021

När ett barn placeras i familjehem, ska nämnden då göra en framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder?

När ett barn placeras i familjehem kan nämnden enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken göra en framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder.

Barnbidraget (eller studiebidraget) reducerar nivån på den omkostnadsersättning som kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.