Publicerad 25 mars 2021

Har familjehemmet rätt till tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom?

En familjehemsförälder kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barn under 12 år under samma förutsättningar som en förälder.

För barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut om barnet har ett utökat vård- eller tillsynsbehov. Vård- eller tillsynsbehovet ska styrkas med ett läkarutlåtande.

Rätt till föräldrapenning finns också för barn som har fyllt 16 år men inte 21 år, i vissa fall 23 år, om barnet tillhör någon personkrets enligt 1 § LSS.

Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.