Publicerad 25 mars 2021

Vad är en privatplacering och utgår det en ersättning?

Privatplacering är, trots namnet, ingen placeringsform utan en överenskommelse mellan barnets vårdnadshavare och den familj som barnet bor hos. Ingen ersättning utgår från nämnden.

För utförlig information om privatplaceringar hänvisas till Socialstyrelsen.

Placerade barn och unga, Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen (PDF)

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.