Publicerad 24 mars 2023

Hur ska arvodet till en särskilt förordnad vårdnadshavare beräknas om inför ett årsskifte?

Huvudregeln är att arvodet beräknas om på samma sätt som för ett familjehem som tar emot barn och unga, det vill säga att arvodet grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn och utgår från aktuell lönestatistik.

Det innebär att det arvode som utbetalades år 2023 räknas om inför 2024 med 1,6 procent (aktuell lönestatistik för vissa yrkesgrupper).

Inför 2023 omräknades arvodet till jour- och familjehem inte enligt aktuell lönestatistik utan med ett fast belopp på 2 991 kr i jämförelse med 2020 års belopp för motsvarande arvode. Detta beslut fattades av SKR:s förbundsstyrelse. De före detta familjehem som redan före den 1 januari 2023 var barnets nya vårdnadshavare omfattades inte av denna höjning utan fick istället beloppet för det arvode som utbetalades år 2022 omräknat utifrån aktuell lönestatistik för vissa yrkesgrupper (1,9% inför år 2023).

Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga från 2023

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.