Publicerad 24 mars 2023

Gäller SKR:s rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning även för nätverkshem?

Ja. SKR:s rekommendationer gäller både för de hem som består av anhöriga eller andra närstående till barnet (nätverkshem) och de hem där barnet inte har en tidigare relation till familjehemmet.

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en tillfällig placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.