Publicerad 25 mars 2021

Vad grundar sig den rekommenderade arvodesersättningen på?

Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen, exempelvis gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, följa med barnet på besök hos tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning och handledning.

Informationsansvarig

  • Solveig Freby
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.