Publicerad 25 mars 2021

Kan familjehem bedrivas yrkesmässigt?

Nej, familjehem kan inte bedrivas yrkesmässigt, till skillnad från hem för vård eller boende (HVB) där det enligt 3 kap. 1 § socialtjänstförordningen krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.

Inte heller familjehem som rekryteras av en konsulentverksamhet kan bedrivas yrkesmässigt.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.