Publicerad 16 mars 2021

Filmer med äldre som berättar om sina liv

För att kunna göra rätt prioriteringar i vården av sköra äldre behöver all planering ta sin utgångspunkt i patientens berättelse. SKR har filmat några äldre personer som berättar om sina liv.

Margaretas väg genom vården

Margareta berättar om sitt liv med många kontakter och besök i vård och omsorg. Nya arbetssätt behövs för att bättre möta äldres behov och förväntningar.

Viktigt när jag blir gammal

Ingeborg berättar hur hon vill ha det när hon blir gammal.

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR