Publicerad 17 mars 2021

Filmer om att arbeta med rekommendationen

En serie med fem filmer som beskriver hur man kan arbeta med rekommendationen. Filmerna innehåller intervjuer, tips och råd.

1. Introduktion till rekommendationen

I filmen introduceras rekommendationen och varför den kom till.

2. Individens behov

Hur säkerställer vi att individens behov tillgodoses? En planering behöver genomföras med den äldre och anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn, särskilt nattetid.

3. Koll på läget: Hur bedrivs arbetet på natten?

Den här filmen handlar om koll på läget, var står vi nu, vilka brister har vi och vad behöver vi förbättra?

4. Strategi för ny teknik

Hur kan man arbeta med en hållbar strategi för välfärdsteknik?

5 Ledarskap

Hur kan ledningen, på alla nivåer, arbeta med förbättrings- och kvalitetsarbetet.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset