Publicerad 12 april 2021

Stöd för arbete med rekommendationen

Här samlas material som kan vara till hjälp för att arbeta med rekommendationen, till exempel checklistor, presentationer och goda exempel från kommuner.

Checklista över framgångsfaktorer

För att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framför allt nattetid, finns följande framgångsfaktorer: individens fokus, väl utvecklad välfärdsteknik, personalens arbetssätt och tekniker, ledning och styrning.

Checklista över framgångsfaktorer (PDF) Pdf, 257 kB.

Presentationer av rekommendationen

Presentationer som beskriver rekommendationen och hur man kan arbeta med den.

IBIC. Att arbeta med Individens behov i centrum (PDF) Pdf, 2 MB.

Vad innebär rekommendationen? (PPT) Powerpoint, 5 MB.

Sätt ljus på natten - Bildspel om varför en rekommendation behövs (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Rekommendationen i praktiken

Exempel på äldreboenden som applicerat rekommendationen på sin verksamhet.

Umeå - personcentrerat arbetssätt (PDF) Pdf, 253 kB.

Solna - Kvalitetssäkring av nattillsyn på vård-och omsorgsboende (PDF) Pdf, 377 kB.

Kumla - Nya boenden för personer med demenssjukdom (PPT) Powerpoint, 457 kB.

Resultat från workshop på MVTe-mässan, 24/1 2018 (PDF) Pdf, 151 kB.

Tips och förslag på hur man kan jobba med rekommendationen. Från workshop under mässan Mötesplats välfärdsteknik och e-hälsa.

PM/beslut om att anta rekommendationen

Mallen innehåller en färdigformulerad text om beslut att anta SKR:s rekommendation. Den kan till exempel användas som underlag för beslut i nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige.

Mall för PM/beslut om att anta rekommendationen (Word) Word, 15 kB.

Exempel från kommuner

Exempel på hur kommuner runt om i Sverige arbetar med kvalitetsutveckling inom äldreboenden.

Film: välfärdsteknologi
Digital teknik i hemtjänsten i Västernorrland.

Eskilstuna chefsstöd (PDF) Pdf, 445 kB.

Chefsstöd dygnet runt på äldreboende i Eskilstuna gör succé.

Umeå - På väg (PDF) Pdf, 3 MB.

Ett långsiktigt utvecklingsarbete där samtliga medarbetare i alla vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun oavsett profession och arbetsuppgift är involverade.

Västeråsmodellen (PDF) Pdf, 331 kB.

Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Skellefteå - Leva livet bäst möjligt (PDF) Pdf, 3 MB.
Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun.Östersund - behovsschema (PDF) Pdf, 460 kB.
Äldreboende i Östersund berättar om hur personalbehovet styrs utifrån den enskildes behov. Metoden ger även större flexibilitet när det gäller personalens ledighet.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset