Publicerad 7 juli 2021

Upphandla mobila trygghetslarm

Ett inköp är en process som förutsätter planering, kartläggning och analys. Resultatet påverkar upphandlingen, kommande avtal, förvaltning av avtal inklusive kontakt med leverantören. Inköpsprocessen inleds tidigt för att inte hindra införandet av mobila trygghetslarm.

Att tänka på vid all upphandling av välfärdsteknik:

 • Utgå från de egna behoven, inte från marknadens lösningar.
 • Skapa ett teamsamarbete mellan verksamhet och upphandlare redan från början.
 • Involvera användarna, både enskilda och personal.
 • Sträva efter att ha funktionsbaserade krav och kriterier.
 • Sök samarbete med andra kommuner både för erfarenhetsutbyte och för att göra eventuella gemensamma upphandlingar.
 • Ta stöd av SKR:s Vägledning för upphandling av välfärdsteknik som ger vägledning i hela inköpsprocessen.

Beställarnätverk välfärdsteknik och vägledning för upphandling

Att tänka på vid upphandling av mobila trygghetslarm:

 • Besluta om de mobila trygghetslarmen enbart kommer att användas för enskilda som kan larma själva eller om det mobila trygghetslarmet också ska användas för att lokalisera enskilda med kognitiv funktionsnedsättning. Detta beslut påverkar kravställningen i upphandlingen.
 • Ställ utmanande men realistiska krav på tekniken, utgå från en aktuell marknadsanalys.
 • Laddningsförfarandet och batteritiden kan skilja mellan olika produkter. Säkerställ att produkten motsvarar verksamhetens behov.
 • Design och användarvänlighet är viktigt, båda delarna bör utvärderas av användare. Om användarna tycker att larmet är obekvämt eller fult så är risken att larmet inte används.
 • Definiera vilket stöd som önskas av leverantören när det gäller utbildning, konfiguration och support.

Upphandla gemensamt

En del regioners hjälpmedelscentraler har upphandlat mobila trygghetslarm som kommuner kan avropa. En del hjälpmedelscentraler har valt att endast ta emot förskrivningar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) medan andra har valt att även ta emot beställningar enligt Socialtjänstlagen (SOL). Se över möjligheterna i din region för samverkan.

Informationsansvarig

 • Ann-Charlotte Klarén
  Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset