Publicerad 7 juli 2021

Nyttoanalys mobila trygghetslarm - kartlägga och realisera nyttor

Nyttor skapas när människor utför tjänster och arbetsprocesser på nya sätt. Ett strukturerat arbetssätt är därför viktigt för att nå nyttan, som är grunden för införandet. I vägledningen finns ett påbörjat business case för mobila trygghetslarm som kan användas och ha med i beslutsunderlag inför beslut om införandet.

I en nyttoanalys ingår att identifiera och beskriva nyttor, planera för mätning av nuläget och uppföljning av utfallet. I beslutsunderlaget bör ingå genomförbarhet, angelägenhet samt risker och hinder som kan påverka införandet.

Nyttorealisering handlar om att kartlägga och följa upp om de förväntade nyttorna från införandet verkligen realiseras. Beslutsunderlaget utgör endast en liten del i nyttorealiseringsprocessen. För att nyttan ska realiseras måste ansvar och nödvändiga åtgärder inkluderas i ordinarie budget- och verksamhetsplanering, och nyttorna följas upp enligt kommunens styr- och uppföljningsmodell.

Nyttor delas in i ekonomiska och kvalitativa nyttor. Ekonomiska nyttor mäts i kronor och ören. Kvalitativa nyttor är svårare att värdera, exempelvis skulle enskildas ökade trygghet och välbefinnande kunna minska behov av tillsynsbesök eller orosmedicinering. Nyttan är i det här fallet att den enskilde blir mer aktiv och råkar ut för färre fallolyckor.

Beslutsunderlag, business case

  • Ta fram ett beslutsunderlag (business case) genom att identifiera potentiella nyttor och förutsättningar för nyttorealisering.
  • Använd och vidareutveckla det business case som är framtaget i DIGGs verktyg för business case 2.0. I detta business case finns ett antal potentiella nyttor uppräknade.
  • Välj ut och fokusera på 1-3 nyttor som är de främsta orsakerna till införandet av mobila trygghetslarm. I beslutsunderlaget finns även ett förslag på bedömning av angelägenhet och genomförbarhet samt förslag på risker och hinder.

Mall business case mobila trygghetslarm (Excel) Excel, 236 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset