Publicerad 21 april 2021

Mallar och goda exempel mobila trygghetslarm

Goda exempel från kommuner med mobila trygghetslarm

Karlstad kommun

I Karlstad har kommunen arbetat med mobila trygghetslarm (här kallad GPS-larm) i flera år. I filmen berättar Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare och Helena Holmstrand, enhetschef Larm och service om hur Karlstads kommun arbetar med GPS-larm. Längd 16 minuter.

Två kommuner som arbetat med mobila trygghetslarm och där invånarna upplever användningen är Östersund och Nacka.

Östersunds kommun

Med sitt mobila trygghetslarm vågar Stig Zackrisson både gå själv till affären och åka till sin stuga. Längd cirka 2 minuter.

Nacka kommun

Greta Holm, 93 år, har ett mobilt trygghetslarm som hon hyr av Nacka kommun. Det ger henne stor trygghet när hon är utomhus. Längd cirka 1 minut.

Dokument och mallar som stöd

Det finns flera kommuner som redan infört mobila larmsystem.

Förstudie Mobila trygghetslarm och GPS-positionering, Linköpings kommun (PDF)

Slutrapport E-hemtjänst, Norrtälje kommun Pdf, 6 MB.

Bedömning och riktlinjer för att få mobilt trygghetslarm

Riktlinje för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen, Västerås kommun (PDF)

Anvisning för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen, Karlstad kommun (PDF) Pdf, 239 kB.

Övergripande riktlinje angående införande och hantering välfärdsteknik, Karlstad kommun (PDF) Pdf, 325 kB.

Rutiner och checklistor

Rutin och checklista, felanmälan och service av mobila trygghetslarm, Linköpings kommun (PDF) Pdf, 145 kB.

Rutin och checklista för att avsluta mobila trygghetslarm, Linköpings kommun (PDF) Pdf, 163 kB.

Rutin för personer med mobilt trygghetslarm, Hammarö kommun (PDF) Pdf, 143 kB.

Rutin för att hantera mobilt trygghetslarm i ordinärt boende utifrån Socialtjänstlagen, Lunds kommun (PDF) Pdf, 275 kB.

Rutin för biståndshandläggare mobilt trygghetslarm, Kalmar kommun (PDF) Pdf, 159 kB.

Handlingsplan och identitetskort, Karlstad kommun (PDF) Pdf, 116 kB.

Stöd för att göra en skyddsrond utifrån ett digitaliseringsperspektiv, Sunt arbetsliv

Informationsmaterial till brukare

Information till brukare om mobila trygghetslarm, Lunds kommun (PDF) Pdf, 741 kB.

Manual mobilt trygghetslarm, Lunds kommun (PDF) Pdf, 1 MB.

Information brukare som blivit beviljad GPS-larm, Kalmar kommun (PDF) Pdf, 152 kB.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR