Publicerad 20 juni 2021

Informationssäkerhet mobila trygghetslarm

Att säkra den information som kommer att hanteras i mobila trygghetslarm behöver göras i ett tidigt skede i processen. Informationssäkerhet är ett område som flera tycker är svårt och omfattande.

Verktyget för självvärdering av informationssäkerhet är framtagen för att stödja arbetet. Genom att checka av de olika områdena som ingår i kartläggningen skapas en bild över vilka delar som redan är på plats. En risk- och konsekvensanalys görs över det som framkommit. Ställ den analysen i relation till arbetet idag runt personer utan minnessvikt som vill känna sig trygga när de är utomhus för att kunna vara aktiva och självständiga. Med analysen som underlag görs bedömning över hur och om kommunen ska gå vidare med mobila trygghetslarm.

Kartläggning

Det är de personer som ansvarar för processen mobila trygghetslarm som till exempel projektledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare, utredare inom kommunal äldreomsorg eller annan som fyller i denna kartläggning. Till er hjälp kan det vara bra att inhämta information från bland annat verksamhetsnära personal, informationssäkerhetssamordnare, och dataskyddsombud.

Kartläggningen ska inte vara ett omfattande arbete utan en enkel översiktlig kartläggning som tar cirka två timmar.

Verktyg för självvärdering informationssäkerhet (Excel) Excel, 64 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset