Publicerad 7 juli 2021

Informationssäkerhet mobila trygghetslarm

Säkra den information som kommer att hanteras i tjänsten mobila trygghetslarm i ett tidigt skede. I denna vägledning finns verktyget Självvärdering av informationssäkerhet för att underlätta i ett område som många kommuner tycker är både omfattande och svårt.

  1. Använd ”Verktyg för självvärdering av informationssäkerhet” för att få en bild över vilka delar som redan är på plats och vad som saknas i informationssäkerhetsarbetet.
  2. Gör en risk- och konsekvensanalys över det som framkommit. Ställ den analysen i relation till arbetet idag runt målgruppen.
  3. Använd risk- och konsekvensanalysen som underlag för att göra en bedömning över hur och om kommunen ska gå vidare med mobila trygghetslarm.

Verktyg för självvärdering informationssäkerhet

De personer som ansvarar för processen mobila trygghetslarm (till exempel projektledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare, utredare inom kommunal äldreomsorg) fyller i kartläggningen. Glöm inte att inhämta information från verksamhetsnära personal, informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud .

Gör en enkel översiktlig kartläggning som tar cirka två timmar att genomföra.

Verktyg för självvärdering informationssäkerhet (Excel) Excel, 64 kB.

Verktyg för självvärdering informationssäkerhet (PDF) Pdf, 176 kB.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset