Publicerad 10 maj 2021

Förbereda beslut om att införa tjänsten mobilt trygghetslarm

Förbered införandet genom att kartlägga och analysera nuläge, förutsättningar och behov innan beslut om och när tjänsten ska införas.

En erfarenhet är att tjänster som innehåller välfärdsteknik är sektorsövergripande och förutsätter samarbete. Skapa tidigt samarbete internt i kommunen mellan vård och omsorg, IT, inköp, teknik och fastighet, kommunikation samt dataskydd och informationssäkerhet för en lyckad implementering och förvaltning.

Inom områdena nedan bör arbete startas för att pågå under och efter införandet.

  • förändringsledning
  • nyttovärdering
  • informationssäkerhet
  • upphandling.

Arbete inom dessa områden bör pågå efter införandet för att säkerställa att nyttorna realiseras, att informationssäkerhet upprätthålls och att avtalet med leverantören förvaltas under hela avtalstiden.

Sammanställa beslutsunderlag

När det förberedande arbete är genomfört och förutsättningarna för ett införande är klargjorda så sammanställ ett beslutsunderlag och formulera beslut om tjänsten ska införas.

Förslag på beslut

  • Beslut att införa mobila trygghetslarm som digital lösning för insatserna aktivitet och ledsagning.
  • Beslut att uppdra till verksamheten att ta fram och fastställa nödvändiga processer och rutiner för verkställighet och utförande.

Exempel Tjänsteskrivelse underlag beslutsformulering, Västerås kommun (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset