Publicerad 7 juli 2021

Förbereda beslut om att införa tjänsten mobilt trygghetslarm

Innan ni fattar beslut om att tjänsten ska införas börja med att kartlägga och analysera nuläge, förutsättningar och behov. Samarbete är en viktig del i arbetet. Vägledningen ger konkreta tips på hur det förberedande arbetet kan utföras.

Införande av välfärdsteknik förutsätter samarbete. Därför är det viktigt att tidigt skapa samarbete internt i kommunen mellan vård och omsorg, IT, inköp, teknik och fastighet, kommunikation samt dataskydd och informationssäkerhet.

Samarbeta kring förändringsledning, nyttoanalys, informationssäkerhet och upphandling. Börja processerna tidigt och genomgående fram till efter införandet inom dessa områden. Vägledning och stödmaterial;

  • Arbeta med förändringsledning
  • Informationssäkerhet mobila trygghetslarm
  • Upphandla mobila trygghetslarm
  • Nyttoanalys

Sammanställa beslutsunderlag

När det förberedande arbetet är genomfört och förutsättningarna för ett införande är klargjorda, då sammanställs beslutsunderlaget.

Förslag på beslutsformuleringar:

  • Att mobila trygghetslarm ska införas som digital lösning för insatserna aktivitet och ledsagning.
  • Att ge uppdrag till verksamheten att ta fram och fastställa nödvändiga processer och rutiner för verkställighet och utförande av mobila trygghetslarm.

Exempel Tjänsteskrivelse underlag beslutsformulering, Västerås kommun (PDF)

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset