Publicerad 10 maj 2022

Mallar och goda exempel digital tillsyn

Ta del av filmer och dokument som bygger på erfarenhet och kunskap från andra kommuner. Materialet underlättar användning av digital tillsyn.

Goda exempel från kommuner med digital tillsyn

Tre kommuner berättar om hur de använder digital tillsyn i sina verksamheter.

Borås Stad - trygghetskamera

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Trygghetskamera, Borås stad

Lerum - hur Kerstin upplever trygghetskameran

Alla människor uppskattar inte besök nattetid eller att de får störd nattsömn efter tillsynsbesöket av hemtjänsten. Det kan även upplevas som otryggt av den enskilde, och risken för fallolyckor ökar till följd av tillsynsbesöken. I den här filmen berättar Kerstin från Gotland om hur hon upplever digital tillsyn via trygghetskamera.

Trygghetskamera, Lerums kommun

Vara kommun - nattlig tillsyn via kamera

IT-samordnare på socialförvaltningen i Vara Kommun, Bittan Börjesson berättar här om hur det fungerar med tillsyn via kamera. Du får dessutom höra Inge Samuelsson som har nattlig tillsyn via kamera.

Nattlig tillsyn via kamera, Vara kommun

Dokument och mallar som stöd

Checklistor för personal som kan hjälpa till vid införande och installation.

Checklista Att tänka på vid införande

Checklista införande (PDF) Pdf, 167 kB.

Checklista Att tänka på vid installation

Checklista installation (PDF) Pdf, 163 kB.

Informationsmaterial till den enskilde och anhöriga

Skellefteå kommun

På Skellefteå kommuns webbplats finns information om ansökan och placering av trygghetskamera. Här finns även frågor och svar.

Trygghetskamera, Skellefteå kommun

Göteborgs Stad

Frågor och svar om hur en trygghetskamera fungerar.

För dig som behöver tillsyn utan att bli störd, Göteborg stad (PDF)

Båstad kommun

En kortfattad broschyr för brukare och anhöriga om trygghetskameror. Trygghetskamera, Båstad kommun (PDF)

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR