Publicerad 20 oktober 2021

Informationssäkerhet digital tillsyn

Den information som kommer att hanteras i digital tillsyn behöver informationssäkras i ett tidigt skede i processen. En kartläggning underlättar för att få överblick av det som redan är på plats och vad som behövs göras.

För att få en bild över vilka delar som är på plats så stäm av med de områden som ingår i kartläggningen. En risk- och konsekvensanalys över de områden som framkommit i kartläggningen. Ställ sedan analysen i relation till arbetet som utförs idag kring den enskilde som har behov av tillsyn nattetid i ordinärt boende. Analysen bildar underlag till bedömningen om det fortsatta arbetet med digital tillsyn.

Verktyg för självvärdering informationssäkerhet

Det är de roller som involveras i processen digital tillsyn (som till exempel projektledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare eller utredare) inom kommunal äldreomsorg som fyller i denna kartläggning. Till hjälp kan det vara bra att inhämta information från bland annat verksamhetsnära personal, informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud.

Kartläggningen ska inte vara för omfattande utan en enkel översiktlig kartläggning som tar två timmar.

Verktyg för självvärdering informationssäkerhet (excel) Excel, 65 kB.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR