Publicerad 15 mars 2022

Inför beslut att införa digital tillsyn

Innan kommunen fattar beslut om att införa digital tillsyn är det viktigt att göra en behovs- och nyttoanalys samt tänka på informationssäkerheten.

Läs mer generellt om behovsanalys, verktyg för att beräkna nyttan och om informationssäkerhet.

Inför beslut om införande av välfärdsteknik

Behovsanalys

Det har visat sig vara både en ekonomisk och en verksamhetsmässig nytta med att införa digitala lås. Dock finns det ett antal saker att ta ställning till inför beslut om ett införande.

Nyttoanalys

Kommunen rekommenderas även att försöka konkretisera vilken nytta digital tillsyn kan bidra till. Läs informationen om behovsanalys och vilka verktyg som finns att beräkna nyttor med.

Säkerhetskrav, nödvändiga åtgärder och säkerhetsnivån behöver identifieras. Det gäller administrativa systemet, rutiner och hanteringen av hårdvaran. Kommunen behöver klargöra exempelvis vad i lösningen som kräver internet, om den administrativa mjukvaran är molnbaserad och vart molnet finns, detaljnivå på loggning och hur loggningen utläses.

Säkerhetskrav, nödvändiga åtgärder och säkerhetsnivån behöver identifieras. Det gäller administrativa systemet, rutiner och hanteringen av hårdvaran. Kommunen behöver klargöra exempelvis vad i lösningen som kräver internet, om den administrativa mjukvaran är molnbaserad och vart molnet finns, detaljnivå på loggning och hur loggningen utläses.

Informationssäkerhet och välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR