Publicerad 15 mars 2022

Förvalta digital tillsyn

Förvaltning av digitala tillsyn innebär att kombinera teknik (kamera och installation av kameran) med arbetssätt (vem som ska göra vad) så att den enskilde får sina behov av tillsyn tillgodosedd.

Börja med att läsa den generella informationen om att förvalta välfärdsteknik.

Planera, införa och förvalta välfärdsteknik

Förvaltningsfasen bygger på att införandet är genomfört på ett sätt som gör att det finns en stabil och tillgänglig digital tillsyn. Leveransen ska vara godkänd och användas i det dagliga arbetet.

När digital tillsyn ska ersätta ett fysiskt tillsynsbesök måste kommunen bygga upp en förvaltningsorganisation som understödjer att digital tillsyn fungerar. Förvaltningsorganisationen är navet som håller ihop de olika delarna. Om det redan finns en strukturerad metod för förvaltning av digitala tjänster kan digital tillsyn inkluderas i det redan etablerade arbetssättet.

När tjänsten digital tillsyn är i drift:

  • Utse ansvariga för tjänsten, det vill säga personer i verksamheten som blir viktiga i förvaltningsarbetet utåt och inom organisationen.
  • Utbilda superanvändare i hur tjänsten ska hanteras.
  • Informera nya medarbetare om hur digital tillsyn fungerar.
  • Erbjud den enskilde möjligheten att få prova på digital tillsyn under en tid.
  • Flera kommuner har egna larmorganisationer som kan ha rollen att installera och demontera tekniken. Borås Stad har till exempel en teknikgrupp som är specialiserad på att installera välfärdsteknik. Teknikgruppen ansvarar för all installation, service och avinstallation.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR